ساعت تبلیغاتی رومیزی مدیریتی

ساعت تبلیغاتی رومیزی مدیریتی ، به ساعتی گفته میشود که دارای انواع مدلها و رنگها بوده و جهت قرار گیری روی میز مدیریتی تولید میشود. تبلیغاتی که بر روی ساعت رومیزی درج شده است، در طول روز در نظر مدیران و کارمندان قرار میگیرد.

ساعت تبلیغاتی چوبی

ساعت تبلیغاتی چوبی ، همانطور که از نامش پیدا است، ساعتی از جنس چوب میباشد که جهت امور تبلیغاتی به افراد و گروههای خاصی داده میشود.

مزایای ساعت تبلیغاتی

 مزایای ساعت تبلیغاتی ، بر مشتریان و کاربران ساعتها واضح و روشن میباشد. ساعت از جمله ابزارهای نمایش زمان میباشد که در سه نوع رومیزی، دیواری و مچی تولید میشود.